88004com太阳图库

                            安防监控摄像头Security Monitoring Camera

                                      外观设计

                                      周期: 15工作日

                                      设计师: 2人

 

 

 

 

设计说明:安防监控摄像头的设计服务的同时,我们渴望造福社会.我们注重材料的到结合结构设计的合理分配。形客们反对制造视觉垃圾,反

                                对产品的过度包装,反对对原材料的过度浪费,反对一味的为了追求标新立异而不注重成本的核算。我们从生活中的一点一滴做设计。例如

                                本次的监控设计,塑胶与铝合金的碰撞。诠释设计简而不同。

作品

weibo

+86 186 8210 8710

QQ